epanek

Παραγωγή Ασφαλτομίγματος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ:

Η Εταιρεία Ι.ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. παράγει έτοιμο ασφαλτομίγμα σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής, εγκατεστημένη στο Εργοστάσιο των Σερρών.
Η μακρόχρονη εμπειρία της εταιρείας, η οργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων παραγωγής την καθιστούν ικανή να ανταποκριθεί στις ολοένα εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς και να προσφέρει στον πελάτη άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα προϊόντος.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή του ασφαλτομίγματος είναι:
• Άμμος Νο2 (Φίλερ)
• Χαλίκι Νο8 (Ρυζάκι)
• Χαλίκι Νο7 (Γαρμπίλι)
• Χαλίκι Νο6
• Άσφαλτος
Τα αδρανή υλικά είναι χωρισμένα σε 5 σιλό χωρητικότητας 25m3 το καθένα. Στο σιλό της άμμου λατομείου υπάρχει δονητής για την αποφυγή κωλυμάτων στην ομαλή ροή του υλικού. Τα υλικά μεταφέρονται μέσω μεταφορικών ταινιών στην κεντρική (μεγαλύτερη) ταινία η οποία οδηγεί το μίγμα στον φούρνο όπου και ψήνεται σε υψηλές θερμοκρασίες.
Ο καυστήρας του φούρνου λειτουργεί με υγραέριο αλλά σε περίπτωση ανάγκης και με πετρέλαιο. Υπάρχουν δύο δεξαμενές υγραερίου εγκατεστημένες σε παρακείμενο του συγκροτήματος περιφραγμένο χώρο, ενώ πλησίον του φούρνου υπάρχει και δεξαμενή πετρελαίου.
Το μίγμα των ψημένων αδρανών υλικών μετά τον φούρνο ανεβαίνει με κουβαδάκια πάνω στα κόσκινα όπου ανάλογα με την διάμετρο διαχωρίζεται εκ νέου σε 4 κατηγορίες και αποθηκεύεται έτσι σε 4 άλλα σιλό-αποθήκες. Από εκεί ο χειριστής παίρνει τις απαιτούμενες κάθε φορά ποσότητες ανάλογα με το ζητούμενο τελικό προϊόν και τις ρίχνει πρώτα στην προαποθήκη για να ζυγιστούν και μετά στον αναμικτήρα.
Τα καυσαέρια από το φούρνο (μεγάλο ποσοστό των οποίων είναι σκόνη ) οδηγούνται με σωληνώσεις στον θάλαμο ψύξης όπου ψύχονται με ανεμιστήρες και στη συνέχεια οδηγούνται στο συγκρότημα ξηρών φίλτρων όπου ότι απομένει είναι ελεύθερο και ασφαλές να διαφύγει στην ατμόσφαιρα με την βοήθεια της τουρμπίνας.
Η σκόνη που κατακρατείται στα φίλτρα οδηγείται με κοχλίες στα μικρά κουβαδάκια τα οποία την ανεβάζουν στην αποθήκη σκόνης δίπλα στα κόσκινα των ψημένων αδρανών υλικών. Όταν αυτή γεμίσει τότε αυτόματα (μέσω εντολής από φωτοκύτταρο) η υπόλοιπη σκόνη που συνεχίζει να έρχεται κατευθύνεται σε ένα ξεχωριστό σιλό όπου συγκεντρώνεται για να πεταχτεί στην συνέχεια.
Στον αναμικτήρα (εκτός από αδρανή υλικά) με την βοήθεια αντλίας διοχετεύεται και άσφαλτος η οποία φροντίζεται να βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία πριν από την ανάμιξη.
Υπάρχουν συνολικά τρεις δεξαμενές ασφάλτου χωρητικότητας 50, 25 και 25 tn αντίστοιχα, οι οποίες θερμαίνονται με τρεις καυστήρες υγραερίου.
Τέλος υπάρχει ακόμη ένας καυστήρας ο οποίος θερμαίνει κύκλωμα λαδιού, και αυτό με την σειρά του ζεσταίνει τις σωληνώσεις και τις αντλίες των δεξαμενών έτσι ώστε να αποφεύγονται κωλύματα στην ομαλή τροφοδοσία της ασφάλτου στον αναμικτήρα.
Τα τελικά προϊόντα που παράγονται από την παραπάνω διαδικασία είναι:
• Ασφαλτική Βάση ΑΣ 31,5
• Ισοπεδωτική Στρώση ΑΣ 20
• Επιφανειακή Στρώση ΑΣ 12,5
• Αντιολισθηρή Στρώση Τύπου 1 & 2
Όλα τα παραπάνω προϊόντα συνοδεύονται και από τις αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες σύνθεσης, οι οποίες εκπονούνται ετησίως από πιστοποιημένο εξωτερικό εργαστήριο.
Στις μελέτες σύνθεσης αναγράφονται αναλυτικά το είδος και η ποσότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 1 tn ασφαλτομίγματος καθώς και τα αποτελέσματα δοκιμών ελέγχου των αδρανών υλικών που χρησιμοποιούνται.