DESIGNED BY FOLD YOUR DESIGN | TEMPLATE BY JOOMLA2YOU

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Μια τυπική σύσταση των πρώτων υλών για την παραγωγή 1m3 σκυροδέματος μέσης σκληρότητας (C 20/25) είναι η παρακάτω:

 • 300 kgr Άμμος Ποταμού  
 • 650 kgr Άμμος Νο2 (Φiλερ)
 • 400 kgr Χαλίκι Νο7 (Γαρμπίλι) 
 • 500 kgr Χαλίκι Νο5
 • 200 kgr νερό
 • 300 kgr τσιμέντο
 • 1 kgr χημικό

Αναλυτικά η διαδικασία της μίξης (ουσιαστικά το λειτουργικό διάγραμμα ροής της μονάδος παραγωγής) έχει ως εξής: Τα τέσσερα αδρανή υλικά βρίσκονται σε αντίστοιχα τέσσερα σιλό χωρητικότητας 25 m3 το καθένα. Το τσιμέντο είναι αποθηκευμένο σε μορφή σκόνης σε 2 σιλό χωρητικότητας 70 tn έκαστο.

Η δεξαμενή νερού είναι χωρητικότητας 50 m3 και είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρικό φλοτέρ που την κρατά πάντα γεμάτη με το πόσιμο νερό της γεώτρησης όπου είναι εγκατεστημένες υποβρύχιες αντλίες οι οποίες με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν μόνο όταν χρειάζεται.

Η δεξαμενή χημικού είναι της τάξεως των 3 m3.Το χημικό χρησιμοποιείται για την επιβράδυνση της στερεοποίησης του σκυροδέματος ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την εργασιμότητα του σκυροδέματος για αρκετή ώρα μετά από την παραγωγή του στο εργοστάσιο.

Κάτω από τα 4 σιλό αδρανών υλικών υπάρχει μεταφορική ταινία εφοδιασμένη με ζυγαριά και δονητή η οποία όταν φορτώσει τις απαιτούμενες ποσότητες υλικών τα μεταφέρει στον αναμικτήρα (mixer). Δονητές επίσης υπάρχουν στα δύο σιλό της άμμου ποταμού και του φίλερ όπου υπάρχουν και υγρασιόμετρα. Τα τελευταία ενημερώνουν κάθε φορά το πρόγραμμα για την υγρασία των εν λόγω υλικών έτσι ώστε να αυξομειώνεται ανάλογα η ποσότητα του νερού που θα πάρει μέρος στην μίξη.

Η φόρτωση των αδρανών στην μεταφορική ταινία γίνεται με σειρά προτεραιότητας: αρχικά φορτώνεται η άμμος ποταμού, μετά το φίλερ, στη συνέχεια το γαρμπίλι και τέλος το χαλίκι Νο5. Αν για κάποιο λόγο δεν φορτωθεί στην ταινία η απαιτούμενη ποσότητα σε κάποιο υλικό από τα παραπάνω, τότε αυτόματα σταματάει η διαδικασία της φόρτωσης και επεμβαίνει στην διαδικασία ο χειριστής για τις απαραίτητες ενέργειες. Μόλις η ζυγαριά της μεταφορικής ταινίας δείξει ότι φορτώθηκαν οι σωστές ποσότητες αδρανών υλικών τότε μόνον ξεκινά η ταινία για να αδειάσει στον αναμικτήρα. Εκεί αδειάζουν και οι αντίστοιχες ποσότητες νερού, τσιμέντου και χημικού που απαιτούνται. Ζυγαριές υπάρχουν επίσης και για τα τρία τελευταία υλικά οι οποίες δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο με αυτόν της ζυγαριάς της μεταφορικής ταινίας, σταματούν δηλαδή την διαδικασία της αυτόματης παραγωγής όταν οι ποσότητες δεν είναι οι σωστές.

Όλες οι παραπάνω ζυγίσεις γίνονται ταυτόχρονα και αυτόματα. Δονητές υπάρχουν (εκτός από τα σιλό άμμου ποταμού και φίλερ) στο σιλό τσιμέντου και στο mixer. Όλοι δουλεύουν αυτόματα χωρίς εξωτερικές επεμβάσεις με εξαίρεση τον δονητή του mixer ο οποίος λειτουργεί χειροκίνητα μόνο όταν απαιτείται αφού η συνεχής-αυτόματη λειτουργία του εγκυμονεί κινδύνους και δημιουργεί άσκοπες φθορές λόγω των μεγάλων κραδασμών που δημιουργούνται.

Κατά την φόρτωση ενός αναμικτήρα (βαρέλας) απαιτούνται από 6 μέχρι 10m3. Αυτό σημαίνει ότι η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται περίπου 7-8 φορές, καθώς από κάθε μίξη παράγεται περίπου 1-1,5 m3 σκυροδέματος.

Η παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται αυτόματα με χρήση Η/Υ από τον χειριστή του συγκροτήματος, ενώ σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο ο χειριστής μπορεί να επέμβει και χειροκίνητα στη διαδικασία. Η μεταφορά και διάστρωση του σκυροδέματος γίνεται από ιδιόκτητο στόλο αναμικτήρων (βαρελών) και πρεσσών (αντλιών) σκυροδέματος.

Το τελικό σκυρόδεμα που παράγεται από την παραπάνω διαδικασία, χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • C12/15 (X0)
 • C16/20 (X0)
 • C20/25 (XC1)
 • C25/30 (XC2)
 • C30/37 (XC4)
 • C35/45 (XD3)

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες συνοδεύονται και από τις αντίστοιχες εγκεκριμένες μελέτες σύνθεσης οι οποίες εκπονούνται ετησίως σε πιστοποιημένο εξωτερικό εργαστήριο. Στις μελέτες σύνθεσης αναγράφονται αναλυτικά το είδος και η ποσότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 1 mσκυροδέματος της εκάστοτε κατηγορίας.